INCOTERMS

Incoterms’in kapsamı satış sözleşmesinin taraflarının, satılan malların teslimine ilişkin hak ve yükümlülükleriyle sınırlıdır.

Uluslararası ticarette alıcı ile satıcı arasında, üzerinde anlaşmaya varılması gereken en önemli konulardan birisi de malların nasıl teslim edileceği, bir başka ifade ile malların teslimi ile ilgili olarak ortaya çıkacak yükümlülükleri kimin üstleneceğidir.

1. Satıcı, malları hangi noktaya getirdiğinde yasal olarak alıcıya teslim etmiş sayılacaktır?
2. Malların satıcıdan alıcıya taşınması sırasında doğacak masraflar alıcı ve satıcı arasında nasıl paylaşılacaktır?
3. Taşıma sırasındaki kayıp ve hasar risklerini kim üstlenecektir?

Kuşkusuz bu sorulara taraflar arasında yapılan yazılı sözleşmede çok ayrıntılı cevaplar verilebilir. Ancak doğal olarak alıcı ve satıcının hak ve yükümlülüklerini bütün detayları ile sözleşmeye aktarmak zordur.

Artık teslimle ilgili koşulları bütün ayrıntılarıyla yazmak yerine üç harften oluşan bir kısaltmanın sözleşmeye konulması çoğu zaman yeterli olmaktadır.

Dış Ticarette Teslim Şekilleri (Incoterms)

 

Tüm Taşıma Modlarını Kapsayan Klozlar:

(EXW) Ex Work Fabrikada Teslim

(FCA) Free Carrier Taşıma Vasıtasının Yanında Teslim

(CPT) Carriage Paid To Navlun Ödenmiş

(CIP) Carriage and Insurence Paid To Navlun ve Sigorta Ödenmiş

(DAT) Delivered At Terminal Teminalde Teslim

(DAP) Delivered At Place Belirlenen Noktada Teslim

(DDP) Delivered Duty Paid Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak

 

Deniz ve İç Su Yolunu Kapsayan Klozlar:

(FAS) Free Alongside Ship Gemi Yanında Teslim

(FOB) Free On Board Gemiye Yükleyerek ( Küpeştesinden Geçmiş ) Teslim

(CFR) Cost And Freight Mal Bedeli ve Taşıma Ödenmiş Olarak

(CIF) Cost, Insurence And Freight Mal Bedeli, Sigorta ve Taşıma Ödenmiş Olarak